Torsdag

17:00 – 18:55
Registrering i Storsalen

19:00
Velkomstmøte  Sarah Breuel

21:00
Konsert med BIG musikk - Lillesalen

Fredag

09:00
Storsalen åpnes - PT & Bønnerom

10:00
Morgenmøte - Rolf Kjøde

12:00
Seminarspor bolk 1 - NLA høgskolen

13:00
Lunsj

14:00-15:30
Seminarspor bolk 2 - NLA høgskolen

16:00-17:00
Temaseminar - Storsalen/NLA

17:15 – 18:15
Middag

19:00

Velkommen til Hellig Hverdag
Kristen samfunnsbygging - Tale v/ Kjell Magne Bondevik

20:30
Samtale om Hans Nielsen Hauge - Alv Magnus og Dag Kullerud

21:30
Kafé Pust

Lørdag

09:00
Morgenmøte i Filadelfiakirken

09:15
Kristne gründere som en profetstemme i vår tid - Kina Robertshaw

10:15
Medvandring - Ole-Magnus Olafsrud

10:45
Kaffe

11:15
Med Jesus på jobben som lærer - Grethe Reigstad Tennebø

11:45
Med Jesus på jobben som leder og entreprenør - Silje Wiig Andersen

12:15
En hjørnesten for byen - David Reme

12:45
Lunch

14:15
Med Jesus på jobben - som filmskaper -  Ingrid Ese Folkestad

14:45
Med Jesus på jobben - som lege -Torstein Husby

15:15
Med Jesus på jobben - som fotballspiller - Fernando de Ornelas

15:45
Avslutning Hellig Hverdag

16:00
Kaffe og mingling

17:00 – 18:00
Seminarspor bolk 3

18:30 –  19:30 
Middag

20:00
Kveldsmøte - Sarah Breuel

22:00
Ut av kirken - inn i byen. Mer info under møtet

Søndag

11:00
Gudstjeneste i Filadelfia og Storsalen